چهار شنبه 26 مهر 1396
   English     فارسی

جدول ثبت اطلاعات کاربران

خوي

  شهرداري / نظام مهندسي  افراد حقيقي و حقوقي، حسب رشته
  مناطق شهرداري عمران 
 نظام مهندسي معماري
 دفاتر نمايندگي تاسيسات مکانيکي
  تاسيسات برقي
  نقشه برداري

حسب رشته خود روي لينک مربوطه کليک فرماييد

  • در برخي از شهرها در مرحله امکان سنجي و ظرفيت سازي است
  • پس از فراخوان قابليت اجرا خواهد داشت

  • شما مي توانيد با ترکيب دکمه هاي Alt+Shift صفحه کليد را فارسي يا انگليسي نماييد
  • مديران شرکت هاي حقوقي همانند افراد حقيقي ثبت نام فرمايند(به جاي نام و نام و خانوادگي ، نام شرکت ذکر شود)
  • شناسه کاربري(کد ملي) و کلمه عبور و تصوير امنيتي انگليسي و نام شخص يا شرکت فارسي نگارش شود