يکشنبه 26 آذر 1396
   English     فارسی

حسب رشته خود روي کلمات زير خط دار کليک فرماييد

عمران / سازه

معماري
 تاسيسات مکانيکي
 تاسيسات برقي
 نقشه برداري

بعد از ثبت نام و فعال شدن کد مي توانيد از طريق صفحه ويرايش اطلاعات کاربري تغييرات مورد لزوم از قبيل تغيير رمز ورود و ... را انجام دهيد