English     فارسی
آشنايي با مهندسان موثر در بهبود روشها و تسهيل امور مهندسان

تحولات سه سال اخير در کرج را بسياري به خاطر دارند.

بديهي است اختلافات هميشه بوده و هست و خواهد بود.

مهندس احمدي بيداخويدي ،شخصي تحول گرا و داراي انديشه هاي بلند جهت اصلاح امور شهري است .

معاون شهرسازي و معماري شهرداري کرج ،از اعضاء موثر سازمان نظام مهندسي البرز است که طي چند سال گذشته نقش کليدي در هدايت و اصلاح امور داشته است .

ايشان با بيش از 26 سال تجربه اجرايي در بخش هاي مختلف مديريتي براي بسياري از مهندسان کرج و تهران نامي آشنا هستند.

سمت هاي مختلف اجرايي و تقدير نامه هاي مختلف از مقامات بلند پايه کشور نشان از لياقت و درايت ايشان در اجراي امور است .

تصويب بازنگري طرح تفصيلي که بيش از 9 سال بلاتکليف بود با تلاشهاي شبانه روزي ايشان و همکاران حوزه شهرسازي به انجام رسيد و خبر مي رسد که سلسله همايشهاي تخصصي اين حوزه تا پايان سال برنامه ريزي شده است و مراحل عملياتي شدن خود را طي مي کند.

دوره هاي آموزشي کوثر که در خارج از کرج برگزار گرديد بيش از 6000 نفر ساعت وقت صرف شد و تمامي عوامل اجرايي حوزه شهرسازي را در بر گرفت.

مديران ارشد شهري در دوره اول بهمراه معاونان شهرسازي مناطق شرکت جستند و در دوره هاي بعدي ساير عوامل اجرايي تحت پوشش آموزشي و آشنايي با طرح تفصيلي جديد کرج قرار گرفتند.

تهيه بانک اطلاعات مهندسان و شفاف سازي امور مهندسان در شهرداري و بستر سازي خدمات الکترونيکي از ديگر دستاوردهاي ايشان است.

موضوعاتي که در ادامه خواهد آمد آخرين تحولات و نظرات ايشان در رابطه با مشکلات مهندسان و اقداماتي که براي تسهيل امور مهندسان انجام گرفته و تلاشهايي است که براي فرهنگ سازي و بهبود روشها انجام خواهد گرفت.

ادامه دارد...


1391/5/2

چهار شنبه 06 امرداد 1395
وقايع نگار

کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

در زمان رکود، شهرداري‎ها در تامين هزينه هاي وظايف جاري نيز با مشکل روبرو مي‎شوندتوزيع کار در سازمان نظام مهندسي ساختمان يک آفت براي اين سازمان بوده که آن را در معرض ضربه‌هاي زيادي هم از طريق اعضا و هم از بيرون قرار داده استشهري که از محل فروش فضاهاي شهري اداره مي‌شود، کمتر مي‌تواند به امور کيفي بپردازد و سلب آسايش و آشفتگي نماي شهري از تبعات فروش تراکم استکسب درآمد از فروش تراکم حرف جديدي نيستماده 100 قانون شهرداري ها، قانوني اشتباه است که در برابر جريمه از تخلفات ساختماني عبور مي کندوضعيت روند توسعه شهرنشيني ايران به ويژه در شهرهاي بزرگ و کلان‌شهرها تحت تاثير سوداگري مفرط قرار گرفته» استدر عمل چيزي جز تضعيف شوراها، شهرداري‌ها و دهياري‌ها مشاهده نشدصحبت از واقعي و يا صوري بودن خدمات مي کنيم، اما درواقع عمق فاجعه بيشتر از اين استما در بعضي شهرها و خيابان‌هاي خود احساس بهم‌ريختگي در معماري مي‌کنيم که آلودگي بصري ايجاد کردهخيره شدن‌هاي طولاني مدت به صفحات گوشي‌هاي هوشمند، تبلت و يا لپ‌تاپ، باعث خستگي، خارش، خشکي چشم و حتي ديد تار و سردرد مي‌شوداگر خصوصي‌سازي در ايران واقعي است، پس چرا نظام توزيع منابع اغلب بر اساس توزيع ديوانسالارانه است و هيچ‌گاه هيچ بنگاهي ورشکست نمي‌شودساخت و ساز در کشور بايد توسط افراد داراي صلاحيت حرفه اي انجام شودمذاکره واقعا يک هنر است و آموختن اين هنر ممکن است حتي براي حرفه‌اي‌ترين‌هاي کسب‌وکار هم سخت باشدحضور ۱۷ دستگاه وظيفه مدار در بخش ساختمان کشورنداشتن وحدت‌نظر سازمان نظام مهندسي در مواجهه با آيين‌نامه کنترل ساختماندر زبان ژاپني به اين اصطلاحِ پيشرفت ِ مداوم، کايزن (kaizen) مي‌گويندمعاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي بر ضرورت اجرايي ‌شدن نظام‌نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان تاکيد و هدف اصلي از تنظيم اين نظام نامه را کاهش تخلفات در حوزه ساخت وساز عنوان کردبلدي چطور خودت را جلوي کارفرماي احتمالي‌ات خوب جلوه بدهي؟... تخلفات نظام مهندسي از عواملي که باعث شده شهرداري از اجراي موضوع مجري ذي‌صلاح سرباز زندکمتر سازنده‌اي را در حوزه ساخت و ساز داريم که بعد از اخذ پروانه اقدام به تخلف نکرده باشدماده 81 قانون نظام مهندسي درباره نحوه انتخاب بازرسان و دوره عضويت آنها داراي ايراد است و جهت ارتقاي جايگاه و قدرت سازمان نظام مهندسي، نياز به بازنگري و اصلاح دارداگر شما هم فکر مي‌کنيد که هيچ‌وقت نمي‌توانيد زبان ديگري را بياموزيد، نکات زير حتما به کارتان مي‌آيدچگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط‌ شهرسازي بايد در شناسنامه فني- ملکي ساختمان قيد شودشيوه احراز نقض نظامنامه تصويب و ابلاغ شدنبود منابع مالي باعث شده تا بسياري از واحدهاي مسکن مهر به دليل عدم تامين خدمات زيربنايي و روبنايي تکميل و تحويل نشوندشما چطور با اتفاقات غيرمنتظره روبه‌رو مي‌شويد؟متاسفانه اين فرصت را در 10 سال گذشته از دست داده‌ايمبازار مسکن ايران به رونق گذشته باز نخواهد گشتاحداث ساختمان هاي بلند مرتبه با بيش از 12 طبقه در پهنه هاي گسلي با خطر زياد و تغيير مکان زياد ممنوع شدمهندسي تاريخي چند‌هزارساله در کشور دارد؛ اما نظام‌مندشدن مهندسي و سازمان‌يافتن آن بيست‌ساله شده است1 پشتيباني 2 مدير 3 کانال ناظران
آمار: بازدید این صفحه: 697122 مرتبه نمایش این صفحه: 737535 مرتبه


فروتني
هميشه دوست داشتم فرصتي دست مي داد تا فروتني را تمرين کنم اما همواره به خاطر مي آوردم که من مهم تر از آن هستم که اوقاتم را صرف چنين اموري کنم
net