يکشنبه 04 تير 1396
   English     فارسی
آشنايي با مهندسان موثر در بهبود روشها و تسهيل امور مهندسان

تحولات سه سال اخير در کرج را بسياري به خاطر دارند.

بديهي است اختلافات هميشه بوده و هست و خواهد بود.

مهندس احمدي بيداخويدي ،شخصي تحول گرا و داراي انديشه هاي بلند جهت اصلاح امور شهري است .

معاون شهرسازي و معماري شهرداري کرج ،از اعضاء موثر سازمان نظام مهندسي البرز است که طي چند سال گذشته نقش کليدي در هدايت و اصلاح امور داشته است .

ايشان با بيش از 26 سال تجربه اجرايي در بخش هاي مختلف مديريتي براي بسياري از مهندسان کرج و تهران نامي آشنا هستند.

سمت هاي مختلف اجرايي و تقدير نامه هاي مختلف از مقامات بلند پايه کشور نشان از لياقت و درايت ايشان در اجراي امور است .

تصويب بازنگري طرح تفصيلي که بيش از 9 سال بلاتکليف بود با تلاشهاي شبانه روزي ايشان و همکاران حوزه شهرسازي به انجام رسيد و خبر مي رسد که سلسله همايشهاي تخصصي اين حوزه تا پايان سال برنامه ريزي شده است و مراحل عملياتي شدن خود را طي مي کند.

دوره هاي آموزشي کوثر که در خارج از کرج برگزار گرديد بيش از 6000 نفر ساعت وقت صرف شد و تمامي عوامل اجرايي حوزه شهرسازي را در بر گرفت.

مديران ارشد شهري در دوره اول بهمراه معاونان شهرسازي مناطق شرکت جستند و در دوره هاي بعدي ساير عوامل اجرايي تحت پوشش آموزشي و آشنايي با طرح تفصيلي جديد کرج قرار گرفتند.

تهيه بانک اطلاعات مهندسان و شفاف سازي امور مهندسان در شهرداري و بستر سازي خدمات الکترونيکي از ديگر دستاوردهاي ايشان است.

موضوعاتي که در ادامه خواهد آمد آخرين تحولات و نظرات ايشان در رابطه با مشکلات مهندسان و اقداماتي که براي تسهيل امور مهندسان انجام گرفته و تلاشهايي است که براي فرهنگ سازي و بهبود روشها انجام خواهد گرفت.

ادامه دارد...


1391/5/2

بازدید این صفحه: 7285 مرتبه نمایش این صفحه: 8191 مرتبه
E-report
شناسه کاربری
کلمه عبور

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

حرکت با موس قابل توقف و کنترل مي باشد

سازنده‌هاي حقوقي براي اولين فروش آپارتمان نوسازها، بايد معادل 25 درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، ماليات بپردازندروساي چهار دانشکده دانشگاه تهران با تحليلي از وضعيت کنوني شهر تهران از منتخبان شوراي شهر پنجم خواستار انتخاب يک شهردار غير سياسي، اما آشنا با مخاطرات طبيعي و انساني پايتخت شدنداشتغال مهندسان در آينده بايد توسط خود مهندسان و با تکيه بر خلاقيت آنها حل شودبخش نگهداري در قالب يک نظام کسب‌وکار و از طريق ايجاد يک «صندوق ضمانت» مورد پيگيري قرار مي‌گيردايمني را به دستور کار زندگي ايرانيان و جامعه ايراني وارد کنيمدسترسي نا مناسب و مشکلات اينگونه بافتهاروال قانون فروشي در شهرهاي بزرگ، ما را به بحران رسانده است و اين امر بايد متوقف شودچرا راهكاري اساسي وريشه اي براي حل اين مساله انديشيده نمي شودنظرات مهندسان مخالف و موافق تصويب اين آيين نامهواريز پول نظارت به حساب سازمان نظام مهندسي و اينکه سود اين پول متعلق به ناظران است يا سازمان منجر به انتقادات تند و تيزي در اين زمينه شدناامني کارگاه‌ها، عمده‌ترين ضعف در ايمن‌سازيگويا اراده اي براي بکارگيري مجري ذي صلاح وجود نداردششمين روز از ثبت نام شوراهاي شهر و روستاتبعات عدم بکارگيري مجري ذي صلاح درساختمان ها وتبعات حقوقي ناشي ازاين قضيه براي مهندسان ناظرما همه مهندسيم و مهندس خواهيم ماندهمانطور که اقتصاد کشور، از اقتصاد تک پايه نفتي رنج مي‌برد، اقتصاد شهر از فروش تراکم رنج مي‌بردتلگرام به آدرس chehre1395_bot978 فقره ساختمان بالاي 12 طبقه در تهران موجوداست که بيشتر آن‌ها در وضعيت مناسبي قرار ندارندچاره انديشي براي مقابله با ناايمن بودن ساختمان ها جهت کاهش خسارات و تلفات ناشي از حوادث طبيعي و ساختماني، اخيرا به يک رسالت مهم در بين نهادهاي متولي تبديل شده است4 اشکال شناسايي شده مرتبط با حادثه پلاسکوسند آسيب شناسي کلانشهرهاانتقادات به مجوزهايي که طي يک دهه اخير براي ساخت مجتمع‌هاي تجاري بزرگ (مگامال‌ها) صادر شده هر روز بيشتر مي‌شودرابطه بين جامعه مهندسي و مردم و نيز جايگاه مهندسان کشور اعتلا پيدا کندمردم هم ناظر بر حقوق شهروندي خود شوند و دستگاه‌هاي نظارتي هم وظايف خودشان را به خوبي انجام دهندوقتي در يک کارگاه ساختماني، حتي يک جعبه ساده کمک‌هاي اوليه هم وجود ندارد، نبايد توقع داشت که فرهنگ ايمني در محيط کار نهادينه شده باشدصدور دو شناسنامه براي ساختمان‌ها با عناوين نزديک و مشابه «شناسنامه فني» و «شناسنامه فني و ملکي» در دستور کار سازمان‌هاي مربوطه قرار گرفته استکاهش چشمگير ساخت و سازها، به افزايش بيکاري در اين بخش ها دامن زده استبيشتر از آنکه در مباحث ايمني خلأ قانوني داشته باشيم در عدم رعايت اين مباحث مشکل‌داريمحفاظت و توسعه دو رويكرد مكمل هستند نه مغايربيشترين تعداد حادثه ديدگان ناشي از کار در سال گذشته مربوط به جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله و ۳۰ تا ۳۴ ساله بوده و بيشترين ميزان حادثه نيز در داخل کارگاه‌ها اتفاق افتاده استاين قانون به جاي اينکه داراي ماهيتي اقتصادي باشد بيشتر ماهيت جرم زدايي داشته و نتوانسته واقعيت ها را در نظر بگيردشهرداري‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختماني براي هر واحد ساختماني نيز شناسنامه فني مستقل با ذکر مشخصات کامل و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تحويل دهندسرمايه‌گذار بخش مسکن بايد بداند که زميني را که در اختيار دارد، داراي چه مشخصات و ويژگي‌هايي از نظر معماري و شهرسازي استروسا و کارمندان سازمان نظام مهندسي استان‌ها حق استفاده از پروانه اشتغال به کار خود را نخواهند داشتکسي که به ايمني خودش توجه نمي‌کند و بها نمي‌دهد، به ايمني ساختمان هم بها نخواهد دادسهم حق بيمه کارفرما در قانون بيمه کارگران ساختماني تاکنون بر اساس 4 درصد متراژ قيمت منطقه‌اي ملک دريافت مي‌شد که طبق قانون جديد قرار است اين مبلغ از محل 12 درصد کل هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني تأمين شود؛ و البته سازمان تأمين اجتماعي نسبت به اين موضوع اعتراض داردمسئله ايمني، بهداشت و محيط‌زيست بايد به يک مطالبه عمومي تبديل شودساخت‌وسازهايي انجام مي‌شود که حتي کمترين اصول ايمني کار در آن‌ها رعايت نمي‌شودزماني که سيستم مانيتورينگ و کنترل خاموش شود هر اتفاقي مي‌تواند در حوزه شهرسازي بيفتدمداخله افراد فاقد صلاحيت در ساخت و سازهااداره امروز شهرها به دليل پيچيدگي هاي بسيار نياز به علم و مهارت به روز داردآموزش اصلي ترين راه کاهش تخلفات شهريدر تهيه و تدوين قوانين حوزه ساختمان از کشورهايي مثل فرانسه جلوتر هستيم اما در عمل نمي‌توانيم اين قوانين را به صورت تاثيرگذار اجرايي کنيمپرينت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاري آزمون کارشناسان رسميطراحان طرح مسکن مهر فکر مي‌کردند که مسکن فقط "ساختمان" است، تفکري که مخرب بودصدور 979 پروانه بلند مرتبه سازي از ابتداي شروع ساختمان‌سازي تاکنونکمبود منابع مالي يکي از چهار عامل مانع براي اجراي 16 ماموريت اقدام براي پايتختتغييرات مهمي در حوزه بهينه‌سازي ديده نمي‌شوددولت به تنهايي قادر به اداره اقتصاد مملکت نيست و نياز است که بخش خصوصي به صورت قدرتمند در اين عرصه ورود پيدا کندپس از گذشت بيش از 7 سال که از الزامي شدن شناسنامه فني ملکي ساختمان براي ساخت و سازهاي تهران گذشته است؛ چقدر اين شناسنامه توانسته در کيفي‌سازي ساختمان ها نقش داشته باشد؟ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان» براي اجراي ماده 22 قانون پيش‌فروش ساختمان، شهرداري‌ها را مکلف کرده تا در زمان صدور پروانه ساختماني، براي تک‌تک واحدها شناسنامه فني صادرکنندبيمه موجب ارتقاي سطح کيفي سازي و حفظ سرمايه ملي مي شودمرحله اول افراد مي توانند يک موافقت اصولي بگيرند و زماني مهندسان خود را انتخاب کنند که واقعا نيت ساخت و ساز دارندشهرداري مجوزهايي که براي شهر و شهروندان پيامد دارد؛ صادر نکندابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ۴ واحد توليدي متخلفکسب درآمد از طريق فروش تراکم از برنامه‌ها و دستور کار شهرداري ها خارج شودبايد در مناطقي که با گودبرداري راه قنوات را مي بنديم آب را به مسير قبلي بازگردانيم تا موجب آب شستگي و سپس فرونشست يا فروريزش نشودانتقاد مي شود که تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي مجريان ذي‌صلاح که از طرف سازمان نظام مهندسي با مالکان بسته شده، صوري است و مسئوليت اجرا بايد به پيمانکاران متخصص و ذي‌صلاح واگذار شودارتقاي کيفيت ساختمان يکي از مهمترين اولويت‌هاي وزارت راه و شهرسازي است که در اين مورد به دنبال الگو سازي هستيمنتيجه آن شکل‌گيري آسيب‌هاي اجتماعي