چهار شنبه 26 مهر 1396
   English     فارسی

جدول ثبت اطلاعات کاربران

 اروميه

  شهرداري / نظام مهندسي   مهندسان
 مناطق شهرداري سازه
 نظام مهندسي معماري
  تاسيسات مکانيکي
  تاسيسات برقي
  نقشه برداري

بعد از ثبت نام و فعال شدن کد مي توانيد از طريق صفحه ويرايش اطلاعات کاربري تغييرات مورد لزوم از قبيل تغيير رمز ورود و ... را انجام دهيد

  • شما مي توانيد با ترکيب دکمه هاي Alt+Shift صفحه کليد را فارسي يا انگليسي نماييد
  • مديران شرکت هاي حقوقي همانند افراد حقيقي ثبت نام فرمايند(به جاي نام و نام و خانوادگي ، نام شرکت ذکر شود)
  • شناسه کاربري(کد ملي) و کلمه عبور و تصوير امنيتي انگليسي و نام شخص يا شرکت فارسي نگارش شود